Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä
Ayurvedic Choice / Sattva Living & Travels
Vuorikatu 13 A, 10900 Hanko
puh: 0400477076
ayurvedicchoice@gmail.com
Y-tunnus: 0991080-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Tarja Aalto
Ayurvedic Choice / Sattva Living & Travels
Vuorikatu 13 A, 10900 Hanko
puh: 0400477076
ayurvedicchoice@gmail.com
Y-tunnus: 0991080-1

3. Rekisterin nimi
Ayurvedic Choice / Sattva Living & Travels verkkosivujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Tämän rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Ayurvedic Choice / Sattva Living & Travels verkkosivujen ja verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva yhteydenpito ja kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen
kauppiaan ja asiakkaan välillä.

Tämän lisäksi rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun
edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito sekä suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yrityksiltä kysytään lisäksi:
Yrityksen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään verkkosivujen ja CityBreak- ja Johku-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti
sähköisiin lomakkeisiin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisilla on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee Ayurvedic Choice / Sattva Living & Travels
omassa tietokonejärjestelmässä, joka on suojattu ja jonne on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Tarja Aalto
Ayurvedic Choice / Sattva Living & Travels
Vuorikatu 13 A, 10900 Hanko
puh: 0400477076
ayurvedicchoice@gmail.com
Y-tunnus: 0991080-1

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen
kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle.

Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää eväs
teitä tai verkkojäljitteitä (1pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja voidaan
sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Luotu:
9.9.2018